2 juli 2018

De transitie van NEDC naar WLTP

Tot voor kort werd de uitstoot van CO2, het brandstofgebruik en uitstoot van vervuilende stoffen gemeten conform NEDC (new european driving cycle). Deze oude meetmethode dateert uit de jaren 80 van de vorige eeuw. Door ontwikkelingen in technologieën en rijomstandigheden is deze meetmethode sterk achterhaald. Dit zit hem met name in het feit dat de NEDC zijn testwaardes baseert op de theoretische gegevens van de auto.

WLTP (Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure) is ontwikkeld met als doel gebruikt te worden als mondiale testcyclus voor verscheidene regio’s wereldwijd.

Het grote verschil met zijn voorganger is dat de WLTP getest wordt op basis van verschillende gemeten snelheden: laag, gemiddeld, snel en heel snel. Onderdeel van de test omvat een variatie aan stops, remacties en acceleraties.

Hoe ziet de overgang van NEDC naar WLTP eruit:

  • De WLTP is sinds september 2017 officieel van toepassing op alle nieuw toegelaten typen auto’s. Dat zijn auto’s die voor het eerst op de markt worden geïntroduceerd.
  • Fabrikanten kunnen sinds de publicatie van de wetgeving WLTP-typegoedkeuringen aanvragen voor nieuwe auto’s.
  • De WLTP is vanaf september 2018 van toepassing op álle nieuw verkochte auto’s.
  • Een beperkt aantal (nog onder NEDC toegelaten) ‘voorraadauto’s’ mag nog tot september 2019 worden verkocht.

Wat voor invloed de komst van de WLTP heeft op de belasting welke de consument betaald is nog niet duidelijk. Er ligt nu een aanbeveling dat da de Europese Commissie zijn lidstaten duidelijk moet maken dat de overgang naar de WLTP niet de kosten van de consument mag verhogen doordat de autobelastingen stijgen. Regeringen dienen hun belastingsystematiek aan te passen. Indien zij dit niet doen zullen de lasten stijgen door de invoering van de WLTP door de hogere CO2-waardes ten opzichte van de NEDC.