Algemene voorwaarden

Deze website is eigendom van Autogeld B.V. (hierna: Autogeld).

De informatie op deze website bevat uitsluitend algemene informatie en is geen advies aan jou. Wij zorgen ervoor dat de informatie zo betrouwbaar mogelijk is. Het kan toch gebeuren dat de informatie op de website niet (meer) klopt. Wij zijn niet aansprakelijk als jij daardoor schade lijdt.

Autogeld kan niet garanderen dat deze website foutloos en ononderbroken functioneert. Wel doen wij daarvoor ons uiterste best. Als de website tijdelijk niet bereikbaar is, aanvaarden wij geen aansprakelijkheid als je daardoor schade lijdt.

Bij de berekeningen op deze site zijn we uitgegaan van een aantal algemene uitgangspunten waarvan niet vaststaat of die op jouw persoonlijke situatie van toepassing zijn. Alle berekeningen zijn derhalve uitsluitend indicatief en kunnen aan wijziging onderhevig zijn.

Op de website zijn hyperlinks naar websites of diensten van derden opgenomen. Autogeld is niet verantwoordelijk voor de informatie van deze derden en aanvaardt in dit kader dan ook geen enkele aansprakelijkheid.

Alle informatie op deze website (waaronder de vormgeving, huisstijl en logo's) is eigendom van Autogeld. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze informatie is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Autogeld. Je mag de informatie op onze website wel voor privédoelen gebruiken, onder voorwaarde dat je vermeldt dat je de informatie hebt gevonden op deze website en dat je de informatie ongewijzigd laat.

De informatie op de website is bedoeld voor Nederland. In het buitenland kunnen andere regels gelden.

Autogeld behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de disclaimer.

Privacy verklaring Autogeld
Via het contact dat je met Autogeld.nl B.V. (hierna: Autogeld) hebt, met name door middel van de websites van Autogeld, worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. Het betreft de websites www.Autogeld.nl. Autogeld acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) stelt. Dat betekent onder andere dat wij:
  • duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
  • alleen die persoonsgegevens verzamelen die wij nodig hebben voor de in deze privacyverklaring beschreven doeleinden;
  • jou eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om jouw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin jouw toestemming is vereist;
  • passende beveiligingsmaatregelen nemen om jouw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
  • op jouw verzoek inzage geven in de over jouw verzamelde persoonsgegevens en op verzoek jouw gegevens corrigeren of verwijderen.

Doeleinden verwerking
Autogeld verwerkt jouw persoonsgegevens voor precontractuele maatregelen zoals het verwerken van je aanvraag en het uitbrengen van offertes en voor de uitvoering van overeenkomst(en). Daarnaast worden jouw persoonsgegevens verwerkt in het kader van relatiebeheer en voor marketingdoeleinden. Met dit laatste wordt bedoeld dat je door of namens Autogeld benaderd kan worden met gerichte informatie en/of aanbiedingen.

In het kader van de precontractuele maatregelen en de uitvoering van de overeenkomst wisselt Autogeld jouw persoonsgegevens uit met kredietverstrekkers, verzekeraars en eventuele andere bij onze dienstverlening betrokken partners.

Gebruik van persoonsgegevens
Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door jou worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Autogeld zal de persoonsgegevens voor geen andere doeleinden gebruiken, tenzij je daar vooraf toestemming voor hebt gegeven.

Wij kunnen, indien jij hiervoor toestemming hebt gegeven, per e-mail contact met jou opnemen voor commerciële doeleinden. Bij iedere communicatie langs deze weg wordt een afmeldmogelijkheid opgenomen.

Beveiliging
Autogeld heeft passende maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Zo is er onder andere sprake van toegangscontrole, automatische logging van alle handelingen rond de persoonsgegevens, encryptie van bestanden met persoonsgegevens en beveiliging van netwerk(verbindingen).

Websites van derden
Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Wij raden je aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Cookies
Autogeld maakt op haar websites gebruik van cookies. Een cookie is een bestandje dat met pagina’s van de website wordt meegestuurd en via jouw browser (zoals Internet Explorer) op je computer wordt opgeslagen. Bij een vervolgbezoek aan onze websites kunnen deze cookies worden herkend.

De cookies zijn bedoeld om algemene bezoekersgegevens vast te leggen en het gebruik van de website te vergemakkelijken.

Wanneer je onze website voor het eerst bezoekt, wordt er een pop-up getoond, die je vraagt om ons gebruik van bepaalde cookies te accepteren. Door op 'accepteren' te klikken, geef je ons toestemming om de cookies te gebruiken zoals omschreven in de pop-up en deze privacyverklaring.

Wil je geen cookies meer ontvangen, dan kun je je internetbrowser daarop instellen.

Google Analytics
Als je ons toestemming geeft via de cookie-instellingen, gebruiken wij Google Analytics om algemene statistieken te genereren en te bekijken hoe onze website wordt gebruikt door het publiek. De analytics-programma's en cookies die wij gebruiken, volgen niet wat specifieke bezoekers op onze website aan het doen zijn. Met deze statistieken is het mogelijk onze diensten te optimaliseren. Voor meer informatie over Google Analytics, zie graag de Google Analytics privacy overview.

Inzage en wijzigen van jouw gegevens
Autogeld bewaart je persoonsgegevens niet langer dan nodig is, voor het doel waarvoor je ze hebt achtergelaten. Je kunt kennis nemen van de persoonsgegevens die Autogeld over je heeft. Per brief of per e-mail kun je ons verzoeken om jouw persoonlijke gegevens in te zien. Indien de gegevens niet kloppen, kan je ons schriftelijk of per e-mail verzoeken om de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen.

Contactgegevens
Als je vragen hebt over jouw persoonsgegevens en/of onze privacyverklaring, dan kan je deze stellen via het contactformulier op onze website, door een e-mail te sturen naar info@Autogeld.nl of per post naar Autogeld.nl B.V., Postbus 1222 3800 BE Amersfoort.

Wijzigingen
Autogeld behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de privacyverklaring.